Dietari d’una prehabilitació

El perquè

Novembre de 2022

Desembre de 2022

Gener 2023

He tingut un goig sense alegria

La torna

Un goig nou, aquesta vegada molt gran, que tampoc ha acabat amb alegria

Això és la re..., torna 

Comentaris