Repertori de gralles de la Barceloneta Alta del Vendrell

Als anys setanta del segle passat, un veí del Vendrell que tenia un familiar que començava a tocar la gralla, va passar per davant d’una casa de la Barceloneta Alta que tiraven a terra i va veure que hi havia un bagul abocat del qual sortien partitures.

S’hi acostà i demanà a l’encarregat si les podia mirar. Separà les que veié que eren per a gralla (ho tenien indicat o li a ell li van sembla que hi ere) i deixà les que tenien noms de músics clàssics. Preguntà a l’encarregat si se les podia endur i aquest va dir que necessitava l’autorització del propietari de la casa. El veí va deixar el plec de partitures, anà a casa del propietari i li explicà la situació, i el propietari li donà l’autorització per quedar-se les partitures tot dient-li que en fes el que en volgués. Almenys així és el que ens no va explicar el veí en un trobada que l'any 2002 vam tenir amb ell en la qual ens donà una còpia de les partitures recollides.

Per la informació que hem anat recollint es atrevim a afirmar que aquelles partitures pertanyien al algun dels germans de la colla de grallers Els Camats, que com diu Arroyo (1996) «actuà fins a les primeries de segle, [i] anava formada, en una primera època, per: Bonaventura Mallofré i Cañís "Ventura Camat" (...) Primera gralla. Salvador Lleó i Borrut "Vador Titanyo" (...) Segona gralla. Joan Mallofré Cañís "Ros Camat" (...) Gralla i timbal. En la darrera època hi entra de timbaler el fill gran del Ventura Camat, Salvador Mallofré i Romeu "Vador Camat" o "Betum"». Si tenim en compte que qui va ensenyat a tocar la gralla a Jaume Vidal va ser Joan Mallofré i Cañís, Ros Camat, i que «els anys 40 encara el trobem en actiu, en actuacions castelleres dels Nens del Vendrell, com a segon timbaler, junt amb el seu deixeble Jaume Vidal "Carboner", Antoni Mañé "Ton de la Gralla", i el Josep Sonet "el Peces" com a primer timbal», i que va seguit tocant amb ells fins el 1951, és plausible que Jaume Vidal, que havia estudiat solfeig i tocava el trombó de vares, hagués tingut accés a alguna de les partitures dels Camats.

Document en construcció (WIP)

Comentaris