Sopes de lletres

Les sopes de lletres son uns passatemps o jocs de paraules en els quals cal trobar una sèrie de paraules amagades formades per lletres que son a les caselles d’una graella, generalment rectangular, i que es poden llegir en horitzontal, vertical o diagonal, i també en ambdós sentits, i en alguns cassos especials, de forma escalonada. 

Les caselles sense lletres de les paraules amagades també contenen lletres de farciment, que en els entorns en línia són aleatòries cada vegada que s’hi interacciona.

Tipus de sopes de lletres

Segons la quantitat de paraules

 • Amb un nombre de paraules acotat pel tema (p. e., els dies de la setmana o els planetes).
 • Amb un nombre de paraules no acotat sobre un tema, que nosaltres concretem (p. e., set fruites que mengem per postres o dotze mamífers que podem trobar a Catalunya).
 • Amb un nombre de paraules no acotat sobre un tema, sense indicació de quantes n’hi ha a la sopa de lletres. Aquesta opció és inadequada als entorns educatius.

Segons la instrucció

 • Sense indicació de la quantitat de paraules que cal trobar. Aquesta opció és inadequada als entorns educatius.
 • Amb indicació de la quantitat de paraules que hi ha a la sopa de lletres, bé perquè el conjunt és finit, bé perquè ho indiquem.
 • Amb l’acompanyament del llistat de paraules que cal localitzar.

Sopes de lletres enriquides: són sopes en les que les lletres de farciment que no pertanyen a les paraules que es busquen, i responen a una pregunta inicial o formen una frase final. Vegeu dos exemples més avall.

Sopes de lletres amb confirmació de paraula encertada: son sopes en les quan es marca una paraula correcta, aquesta o un dibuix il·lustratiu apareix al costat i pot anar acompanyat de sons. Vegeu exemple més avall.

Consells

 • Preferentment nombre de paraules parell, si és possible. 
 • Que hi hagi el màxim de paraules amb el mínim de caselles. Una lletra por formar part d’una o més paraules, i una paraula por estar inclosa en una altra (p. e., CALAMAR, pot ser alhora CALAMAR i MAR). Vegeu més avall la Sopa de lletres d’instruments musicals.
 • En els entorns educatius és molt important Indicar sempre el nombre de paraules que s’han de trobar.
 • L’experiència ens fa dir que la direcció (4) i sentit (8) de les paraules genera diferents nivells de dificultat, com indiquem tot seguit

Sopa de lletres d’instruments musicals

Exemple de sopes enriquides

Sopes de lletres amb confirmació de paraula encertada

Sopes de lletres amb JClic

Instal·lació del JClic

Preparació de la sopa de lletres

 • Fes la sopa de lletres en un full. Suggereixo que, si pot ser, tingui un nombre parell. Nota: en el JClic no surten ni accents ni dièresis.
 • Si cal, prepara les imatges, tantes com paraules (comprova els drets de les imatges: https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=ca). Quan desis les imatges posa’ls-hi o reanomena-les amb un nom descriptiu de com a màxim 8 caràcters, sense majúscules, ni accents, ni caràcters especials. Les imatges millor que no tinguin més de 550 píxels d'amplada i que no «pesin gaire».
 • Si cal, prepara els sons (wav, mp3...). En pots trobar a:

Procés de creació de la sopa de lletres al JClic

 • JClic Author: Fitxers | Nou projecte: [Nom projecte (descriptiu) i Nom fitxer (8 caràcters), que poden coincidir] | Mediateca | Puja totes les imatges i sons (accepta que les posi a la carpeta i que les redimensioni (resized).
 • Activitats | Sopa de lletres | Missatges |Missatge inicial:... (p. e. Troba les deu fruites. I si cal: I també el missatge secret! | Missatge final:... (p. e. Molt bé! Te n'has sortit!).
 • Plafó |Plafó A | Caselles (indica el nombre de caselles verticals i horitzontals que calgui) | Introdueix a la graella les paraules que s’han de trobar lletra a lletra i deixa o posa un asterisc (*) on hi vagi una lletra de farciment. Si vols que hi hagi un missatge secret, introdueix les lletres del missatge a les caselles amb asterisc) | Introdueix les solucions a Paraules amagades: (és molt important que anotis l’ordre d’introducció!).
 • Si vols introduir imatges i/o sons cada vegada que es trobi una paraula... | Plafó B | Caselles (tantes com paraules amagades) | Introdueix a casa casella, i en el mateix ordre que has fet servir a Paraules amagades, la imatge i/o el so de cada paraula, Contingut de la casella | Imatge (selecciona-la) | D’acord | D’acord, o Contingut de la casella | Contingut actiu: | Interpreta so | Fitxer ... /selecciona’l) | D’acord | D’acord | D’acord.
 • Quan tinguis l’activitat o les activitats creades amb l’odre d’execució indicat a Seqüències, desa el projecte. El nom que tindrà és nom.jclic.zip, però no és un fitxer comprimit estàndard. El projecte només funciona obrint-lo des del JClic.
Si vols que el JClic funcioni en línia

Generadors de sopes de lletres en línia per ser resoltes en línia (no es poden enriquir)

Un exemple de diverses activitats JClic sobre el conte Alícia al país de les meravelles de Lewis Carroll

Comentaris