dissabte, 15 de maig de 2010

Pacificar la Diagonal…, i contaminar l’Eixample!

Creu
Cara