divendres, 30 d’abril de 2010

Why is a raven like a writing desk? - En què s’assembla un corb a un escriptori?

Si el Barretaire va dir: "Why is a raven like a writing desk?"

Lewis Carroll va respondre: “Because it can produce a few notes, though they are very flat; and it is never put with the wrong end in front!"

Segons Josep Carner (1927): “El Capeller (...), tot el que digué fou:
-En què s’’assembla un corba: un a taula d’escriure?”

Segons Víctor Compta (1990): “El Capeller (...), es va limitar a dir:
-En què s’assembla un corb a un escriptori?” (Víctor Compta, 1990)

Segons Salvador Oliva (1996): «El Barreter (...) l’única cosa que va dir va ser va dir: “¿Per què un corb s’assembla a un escriptori? ”»


Josep Maria Algaigés, diu, fonèticament, en que “un corb és cridori”.

Diuen que Aldous Huxley, en l’article “Ravens and Writing Desks” publicat a Vanity Fair, el setembre de 1928, va dir: "Because there is a B in both and an N in neither".

Sam Loyd, va proposar l’excellent: "Because Poe wrote on both". Ah! I es va inventar el preciós joc capicuat “Wat it a cat I saw?”, dedicat a l’Alícia i al Gat de Cheshire.

I jo, una mica a l’Huxley, dic que en el cor. Però si en lloc d’un escriptori, fos un pupitre, o una taula d’escriure, la cosa seria més complicadaAltres idees:
Curiositats
  • La dona de Henry Holiday, il·lustrador del The Hunting of the Snark, es deia Kate Raven
  • Carroll propasa passar de RAVEN a MISER per mitjà dels doublets o mots seriats (RAVEN - RIVEN - RIVER - RISER – MISER). Com que nosaltras Carroll el pronunciem “Carrol”, qui passa CARROL a CARRÀS? Que pèrquè?
  • Cançó del barretaire: Lletra, Partitura, Midi i +
  • I perquè el Barretaire porta el cartell d 10/6 al barret? És l’etiqueta del preu. El barret valia 10s i 6 d, o sigui 10 deu xílings (shillings, abreujat amb “s”), i 6 penics, (pennys, abreujats amb “d” de denaris).
Referències
  • Gardner, Martin. Annotated Alice: The Definitive Edition. New York: Norton, 200. [!]
  • Huxley, Francis. The Raven and the Writing Desk. London: Thames and Hudson, 1976.
  • Joy, Glenn C. “Humor, Logic, and Lewis Carroll”. Southwest Philosophical Studies, núm. 25, p. 31-40 (Versió en línia a: http://www.nmwt.org/Vol.%2025%202003/JOY%20HUMOR_2002_0001.pdf).